Direktio-oikeus – työnjohto-oikeus PK-yrityksessä

17/07/2017

Mikä on direktio-oikeus, eli työnjohto-oikeus?

Mitä minä PK-yrityksen johtajana voin tehdä kun työntekijä ei suostu tekemään vastuulleen annettuja työtehtäviä, kuten täyttämään omaa tuntikirjanpitoa, lapioimaan kuoppaa tai toimittamaan raporttia, toistuvista pyynnöistäni huolimatta?

Tämän kirjoituksen tehtävä on vastata tuohon kinkkiseltä kuulostavaan johtamisongelmaan. Teksti on aika suoraa. Loputon argumentointi Gaussin käyrän ääripäiden kautta tekisi tästä kirjoituksesta nälkävuoden mittaisen. Poikkeukset poikkeuksina, nyt mennään normaalijakauman keskellä.

Direktio-oikeus - työnjohto-oikeus

Miksi olet tänään töissä ja työpaikalla?

Otsikon kysymys aiheuttaa usein valmennuksissa hilpeyttä ja varsin hauskaakin huulenheittoa. Hyvä niin. Vaikka töissä pitääkin olla useimmiten kivaa, ei töissä olla sen vuoksi että saadaan laskut maksettua, saadaan palkkaa, eikä edes toteuttamassa itseään.

Yksinkertaisesti todettuna: Työpaikalla ollaan tekemässä töitä.

Kummallista kyllä, osalle työntekijöistä tämä ilmeinen asia tulee yllätyksenä. Molempien osapuolten kannalta on huikea lisä, jos tekemästään työstä saa kiksejä ja on innoissaan. Niin pitäisikin olla. Työn tekeminen ja töistä innostuminen eivät ole toisiaan pois sulkevia asioita. Koska töissä ollaan tekemässä töitä, tarkoittaa se välillä myös ikävien, rutiininomaisten ja jopa tylsien asioiden tekemistä vasten tahtoaan. Nämä ovat kuuluneet ja tulevat ikuisesti kuulumaan työn luonteeseen. Eivätkö Curling-vanhemmat ainakaan helpota johtajien ja esimiesten tilannetta..

Kun työntekijä ei suostu tekemään töitä, jotka sinä johtajana ja esimiehenä olet hänen vastuulleen antanut, olet saapunut tienhaaraan. Edessäsi on kolme vaihtoehtoa;

  1. Teet itse pyydetyn asian (taas kerran)
  2. Neuvottelet asiasta (loputtomiin)
  3. Käsket tekemään sovitut työt

Siinähän ne. Ensimmäinen vaihtoehdon kohdalla muistutan, että organisaatio on resurssien moninkertaistaja. Johtajaa ei voi moninkertaistaa, resurssit voi. Mutta ennen kuin käytät vaihtoehtoa numero kolme, tarkistetaan kuitenkin ensin, mitä on sovittu.

Mikä on direktio-oikeus, eli työnjohto-oikeus?

Kuten Ammattijohtajakurssin yritysjuridiikan kouluttaja Sami Leinonen toteaa, ensimmäiseksi pitää selvittää: ”mitä on sovittu?” Alla kriittinen pätkä oikeaoppisesti laaditusta työsopimuksesta.

”…ja muut esimiehen määräämät tehtävät.”

Jos tuota kriittistä lausetta ei löydy työntekijäsi työsopimuksesta, tilanne on kannaltasi mutkikkaampi. Asia kannattaa korjata heti, mielellään tällä viikolla. Sitä, että vitkuttelet asian kanssa, kutsutaan huonoksi johtamiseksi.

”Työnantajalla on asemassaan oikeus antaa työntekijöille työnjohtokäskyjä, jotka koskevat työn suorittamista. Työnjohtovalta eli direktiovalta liittyy olennaisena osana jokaiseen työsuhteeseen.”

Jos työntekijä ei noudata sinun hänelle antamaasi käskyä, sinulle syntyy oikeus antaa varoitus. Kyseessä on tällöin työstä kieltäytyminen ja se on jopa irtisanomisperuste. Työntekijän irtisanominen kannattaa tehdä oikein, ja suosittelen errrittäin vahvasti että kontaktoit ENSIN omaa asianajajaasi ja pyydät lainopillista neuvontaa. Suosittelen yritysvalmentajana kuitenkin antamaan suullisen varoituksen ja myöhemmin kirjallinen varoituksen. Muutaman varoituksen jälkeen voit irtisanoa huonon työntekijän ja ottaa tilalle hyvän työntekijän. Huonoista hankkiudutaan eroon, hyvistä pidetään kiinni -periaate.

Johtajalla velvollisuus johtaa

Sinulla on johtajana ja esimiehenä asemasi puolesta syntynyt velvollisuus johtaa. Sitä velvollisuutta et pääse pakoon, vaikka kuinka haluaisit olla kiva kaveri, olla ns. kaverijohtaja. Johtamisvelvollisuuden mukana sinulle on annettu direktio-oikeus, eli työnjohto-oikeus. Johtajana ja esimiehenä sinä voit töissä käskeä ihmisiä tekemään töitä. Vastoin heidän tahtoaan, etkä riko lakia. Päinvastoin, tässä kohtaa laki ja oikeus ovat lähes aina yrityksen puolella.

Haluan nostaa tarkoituksella termin ”kaverijohtaja” esiin, koska siihen ansaan on moni johtaja haksahtanut. Monelle tuoreelle johtajalla ja esimiehelle on syntynyt illuusio omasta johtamisen tasosta, kun asiat sujuvat ja kassavirta näyttää hyvältä. Illuusiota kannattaa kuitenkin pyrkiä rikkomaan itse: tyynellä säällä ei koskaan tehdä hyviä kippareita. Hyvät johtajat tehdään kovassa paineessa ja myrskyissä. Myrskyihin kannattaa varautua etukäteen. Kun asiat ovat menossa päin kuilun reunaa, hyvä johtaja ymmärtää velvollisuutensa johtaa. Puuttua asioihin, vaikka ne olisivat ikäviä. Joskus se tarkoittaa direktio-oikeuden käyttämistä. Voi olla, että joku joutuu hetken tekemään ikäviä töitä paremman huomisen turvaamiseksi. Aina ei tarvitse neuvotella. Direktio-oikeus kuuluu jokaisen johtajan työkalupakkiin, vaikka sitä käyttäisi vain kerran elämässään.

Direktio-oikeus ei velvoita rikkomaan lakia

Vallan vastaparina on aina ja ikuisesti vastuu. Direktio-oikeudesta huolimatta et voi kuitenkaan käskeä työntekijää rikkomaan lakia, työaikaa, työehtosopimusta tai hyviä tapoja. Vaikka sinulla olisi kuinka kiire palaveriin, ja käskyttäisit työntekijää ajamaan lujempaa, ts. ajamaan ylinopeutta, ei työntekijällä olisi mitään velvollisuutta totella käskyäsi. Direktio-oikeus ei päde. Samoin työntekijät ammatilliset ja fyysiset edellytykset tulee huomioida. Hentoisen työntekijän ei tarvitse totella käskyäsi nostaa jääkaappipakastin ylimpään kerrokseen, mutta voimamies Raunon tarvitsee. Pidä aina mielessä vallitseva realiteetti.

Direktio-oikeus ja johtamistyö

Kun käymme mm. Ammattijohtajakurssin valmennuksissa tätä mielenkiintoista direktio-oikeutta läpi, käymme läpi aina heti perään kaksi kysymystä;

  1. Millainen vaikutelma syntyy johtajasta, joka käyttää jatkuvasti direktio-oikeutta?
  2. Millainen vaikutelma syntyy johtajasta, joka ei koskaan missään yhteydessä ole 40 vuotisen esimiesuransa aikana käyttänyt direktio-oikeutta?

Kokemuksesta voin vinkata, että kaikki nuoret ammattilaiset eivät tiedä sinun työnjohto-oikeudesta välttämättä mitään. He eivät ole sitä koskaan kuulleetkaan. Asia on hyvä tiedostaa etukäteen. Olen itsekin joutunut tilanteeseen, jossa en nuoruuden huimuuttani tiennyt mikä on direktio-oikeus. Asia tehtiin vihmerän esimieheni toimesta nopeasti selväksi, ja käsketty työ sujui tämän jälkeen vallan rivakkaan malliin. Opin kerrasta.. Eikä tuo kyseinen direktio-oikeutta käyttänyt johtaja menettänyt kunnioitustani esimiehenä; päinvastoin, arvostin häntä entistäkin enemmän.

Miksi?

Koska minulle syntyi tunne, että olen turvassa sellaisen johtajan siipien suojassa, joka uskaltaa johtaa. Hän myös kohteli meitä kaikkia tasapuolisesti ja -arvoisesti. Hän oli jotain mieltä, viesti sen selvästi, eikä ollut mikään lapanen jota kukaan ei kunnioita eikä arvosta. Hän myös kantoi kaiken vastuun. Varsinkin tuoreella johtajalla ja esimiehellä ensimmäinen kerta käyttää direktio-oikeutta on kokemus joka aiheuttaa monenlaisia tunnereaktioita. Siihen kannattaa varautua etukäteen pohtimalla asiaa rauhassa. Kehään ei kannata mennä harjoittelemaan. Jos ja kun lipsut, käytä hyväksesi viisautta ja myötäelämisen kykyä tehdessäsi päätöksiä.

Direktio-oikeus muistiliisteriin viisauden vierelle

Tiedosta direktio-oikeuden olemassa olo, pidä se muistiliisterissä ja valmistaudu käyttämään sitä keskellä arkea. Muista ettei kukaan johtaja ole ikinä valmis. Johtamistyötä voi ja tulee harjoitella. Johtamistaitoa voi hioa koko työuran ajan. Johtajan ja esimiehen asemaan kuuluu valtaa, vastuuta ja oikeuksia. Niitä saa ja tulee käyttää onnistuaksesi johtajana. Se on hyvää ja ammattimaista johtamistyötä. Hyvää johtamista ei ole koskaan liikaa.

Tämän ja muita johtamisen työkaluja saat johtamisen työkalupakkiin mm. Ammattijohtajakurssilla.